Úřad práce Praha

Obava ze ztráty zaměstnání může být u mnohých lidí skutečně velká. Pokud k tomu skutečně dojde, nezbývá než se jít nahlásit na Úřad práce, který vezme daného klienta do evidence a pokusí se mu najít nové zaměstnání. Jedním takový je samozřejmě i Úřad práce Praha. Ten je určený pro takové nezaměstnané, kteří bydlí na území hlavního města.

Úřad práce se aktuálně nachází na adrese Domažlická 1139/11, Praha 3, tedy na Žižkově. Jeho otevírací doba je poměrně pružná, a to každý den během dopoledne, a v pondělí a středu je k dispozici i v odpoledních hodinách. Nutno však podotknout, že pátek je určený pouze pro nové uchazeče, kteří ztratili zaměstnání a chtějí se na ÚP zapsat. Samozřejmě mohou přijít i kterýkoliv jiný den. Pracovní doba úřadu je dané celorepublikovým nařízením.

Úřad práce Praha však svým klientům nenabízí pouze možnost najít nové zaměstnání. Snaží se jim pomoci i v různých ohledech, například s možností rekvalifikace. To je velmi oblíbená činnost posledních let, jelikož jak se mnohé obory vyvíjejí, tak ne každá kvalifikace je v dnešní době ještě potřebná. Mnoho lidí se tak díky rekvalifikaci může naučit i jiný obor, který nabízí pracovních míst mnohem více.

Tak jako na všech jiných úřadech v ČR, i na Úřad práce Praha se musí všichni klienti dostavovat na domluvené schůzky. Pokud by se tak nestalo, mohou riskovat vyřazení z evidence. To pro ně znamená hlavně další náklady, jelikož si budou muset sami ze své kapsy hradit příslušné pojištění, především tedy to zdravotní. I pokud pracovní úřad nenajde požadované zaměstnání, které by uchazeč chtěl, má alespoň jistotu že po dobu evidence za něho bude toto pojištění placeno státem. On tak může pobírat případnou podporu v nezaměstnanosti, kterou tak použije na zaplacení nájmu, jídla a jiných potřebných věcí, které jsou pro život naprosto nezbytné.